• Utskrift
  • Print
  • Del på
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Housegard ABC Pulverslukker

Produktnummer: 13A 89BC
  • Pris: kr 299,00

    Priser på denne varen vises ink. mva

Pulver apparat, klasse ABC

ABC pulver egner seg for bruk mot alle typer branner:
A: Brann i tre, papir, tekstiler ol.
B: Fett, olje, bensin
C: Gasser samt elektriske anlegg inntil 1000Volt

ABC pulveret består av Ammoniumsfosfat, ammoniumsulfat. Høyere andel ammoniumsfosfat gir høyere slokkeeffekt.

Spesifikasjoner 2kg ABC pulver:

Modell: PE2GA
Godkjenningsnr DNV: 170-002
Type: Trykkladet
Effektklasse: 13A 89B C
Temperaturområde: -30°C - +60°C
Montering: Medfølger festebrakett
Godkjenninger: NS-EN3

Apparatet bør bruke støtvis. Ved å holde utløseren nede konstant, tømmes et 6 kilos apparat i løpet av 10-15 sekunder. Pulver har lite kjølende effekt, så det bør etterslukkes.

Ved bruk vil omgivelsene bli forurenset rn god del. Det må derfor påregnes omfattende vasking og opprydning i ettertid.

Virkemåte:

Pulver bryter den kjemiske reaksjonen i forbrenningsprosessen. Ved oppvarming vil det utvikles reaksjonshemmende eller kvelende gass. Det kan også dannes et beskyttende lag rundt det som brenner slik at oksygen ikke slipper til.

Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS