• Utskrift
  • Print
  • Del på
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Housegard AB Skumapparat

Produktnummer: 13A 183B
  • Pris: kr 549,00

    Priser på denne varen vises ink. mva

Housegard skumapparat, klasse AB

Skum kan brukes på alle typer branner utenom branner i elektriske anlegg med elektrisk høyspenning.

A: Brann i tre, papir, tekstiler ol.
B: Brann i ildsfarlige vesker som fett, olje og bensin

Apparatet bør brukes støtvis og tømmetid er mellom 20 og 30 sekunder avhengig av størrelsen på apparatet.

Skumslokker inneholder vann som er tilsatt et skumkonsentrat. Vanligste type skum kalles AFFF og betyr "skum som fanner vannfilm"

Skum slokker brannen ved å hindre tilførsel av oksygen. Skummet endrer også overflatespenningen til vannet slik at vannet lettere trenger inn i det brennende materialet.

Skumteppet legger seg som en beskyttende hinne over brannstedet og forhindrer branngassene i å trenge igjennom.

Skummet har derfor både kjølende og kvelende effekt. Det er derfor ikke sikkert at etterslokking er nødvendig.

Skum forurenser noe ved bruk, så man må påregne en del vasking og opprydning.

Spesifkasjoner Housegard 6l skum:

Modell: FE6PR
Godkjenningsnr DNV: 170-013
Effektklasse: 13A 183B
Temperaturområde: 0°C - +60°C
Drivgass: Nitrogen N2
Arbeidstrykk: 12 bar
Tømmetid: 20 sek
Godkjenninger: NS-EN3, CE

Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS